top of page

Atlas // Yazar-Editör Sohbetleri 3


Yazar-Editör Sohbetleri, editörler ve yazarlar için birbirleriyle buluşma imkânı yaratan, ortak bir çalışma, tartışma, mesele üzerine onları okurlarla aynı zeminde bir sohbete davet eden etkinlikler dizisi. Konuklarımızın metinler üzerine birlikte düşünebildikleri, bazen yayıncılık hallerine, bazen birlikte üretme tarzlarına, bazen de ortak dertlere yakından bakabildikleri ve bunu okurlarla paylaşabildikleri bir zemin yaratmayı amaçlıyor. Bu sohbetler kapsamında bir araya gelen iki yazarın / iki editörün / bir yazarla bir editörün kurdukları diyaloğun okuma kültürümüze katkısını önemsiyoruz.




Ayşe Hazar Köksal, Tarkan Okçuoğlu ve Didem Bayındır




Pera Müzesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Yazar-Editör Sohbetlerinin bir sonraki etkinliği 28 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de!


Sohbetin merkezinde bu sefer "Türkiye'de Sanatın Tarihi" dizisinin ilk kitabı Müze yer alacak. 

Konuklarımız, kitabın derleyenlerinden Ayşe Hazar Köksal, kitabın yazarlarından Tarkan Okçuoğlu ve kitabın editörü Didem Bayındır.



Türkiye’de sanatı şekillendiren ve sanatın kurumsallaşması tartışmasına temel olan konularıyla çok görüşlü bir sanat tarihi yazımına katkıda bulunmak üzere düşünülmüş Türkiye'de Sanatın Tarihi dizisinin ilk kitabı olan Müze, sanat müzesine dair teorik ve eleştirel bakış açılarını farklı bağlamlarda tarihsel bir çerçevede tartışıyor. Kitap, sadece profesyonellere değil, amatörlere, sanatı yatırım aracı olarak gören ve bilgi sahibi olmak isteyen koleksiyonerlere, sanatın iletişim gücünü keşfetmiş sponsor ve kurumlara, sayısı giderek artan müze ve müze çalışanlarına, özetle çok geniş bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

arka kapaktan



**



Ayşe Hazar Köksal (Doç.Dr.) tarihçidir. Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İTÜ ve Maastricht Üniversitesi’nde yüksek lisans tezini, İTÜ Sanat Tarihi’nde doktorasını tamamlamıştır. College Arts Association üyesidir. Yakın zamanda İletişim Yayınları, Sanat/Hayat Serisi’nden Resim-Heykel Müzesi: Bir Varoluş Öyküsü başlıklı kitabı yayınlanmış olan Köksal’ın çalışma alanları arasında sanat müzeleri, sanat dünyasının örgütlenmesi, müze-mekân-bellek ilişkisi yer alır.


Didem Bayındır 1984'te İstanbul'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science’ta, aynı alandaki doktora eğitimini ise University of Warwick’te tamamladı. Bireysel otonomi ve özgürlük düşüncesi üzerine çalışıyor. Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek (2020) ve Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği (2022, Mine Yıldırım'la birlikte) adlı derleme kitapları bulunuyor. Can Yayınları’nın Çağdaş ve Düşünce dizileri ile Tellekt’in yönetici editörü.



Tarkan Okçuoğlu 1968’de İstanbul’da doğdu. 1987’de Galatasaray Lisesi’nden, 1992’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı kurumda, 1995’de yüksek lisansını, 2000'de ise 18. ve 19. yüzyıllarda "Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012’de Türk ve İslam Sanatı alanında doçent ünvanı aldı, 2019’da profesör oldu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık üzerine yoğunlaştı. 2020 yılında Hayal ve Gerçek Arasında-Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi adlı kitabı yayımlandı. Halen İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Türk - Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARİT) Yönetim Kurulu üyesidir.






Comentarios


bottom of page