top of page

What Makes Us Human: How Minds Develop through Social Interactions // Jeremy Carpendale ve Charlie Lewis

246 sayfa, Taylor and Francis, 2020


#bilim #felsefe #insanolmak #sosyallik #etkileşim #zihningelişimi #gelişimpsikolojisi #charlielewis #jeremycarpendale


Dilin, düşüncenin ve ahlakın doğasını merak edenler için.


“Bir sürü hücreden düşünebilen bir şeye nasıl geçersin?” Yazarlardan birinin oğlu tarafından ortaya atılan bu soru kitabın tam kalbindeki bilmeceye değiniyor.

Gelişim psikolojisi çalışan Jeremy Carpendale ve Charlie Lewis’in bu kitabı zihinlerin çocukluktan beri kurduğumuz ilişkilerin zihinlerimizi nasıl şekillendirdiği üzerine güncel tartışmalara ilgi çekici bir giriş.


Daha fazla bilgi için: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003125105/makes-us-human-jeremy-carpendale-charlie-lewis?context=ubx&refId=e85ad463-7c91-4fe1-89eb-02d56573728a

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page