top of page

Virtual Art Therapy: Research and Practice // Ed. Michelle Winkel

252 sayfa, Taylor and Francis, 2022


#sanatterapisi #görselsanat #davranışbilimleri #çevrimiçiterapi #psikoterapi


Virtual Art Therapy: Research and Practice görsel sanat psikoterapisinin insan sağlığı alanındaki çığır açıcı yeniliklerini ele alıyor.


Kitapta hem sanat odaklı teröpatik hizmetler hem de çevrimiçi eğitimlerle ilgili örneklere, stratejilere ve deneyimlere ulaşmak mümkün.


Daha fazla bilgi için: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003149538/virtual-art-therapy-michelle-winkel?context=ubx&refId=d7f180c2-9f71-47c4-ae07-f1828c068e5a

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page