top of page

Ultimate Book on Vocal Sound Healing // Githa Ben-David

2022, John Hunt, 552 sayfa


#iyileşme #kişiselgelişim #githabendavid


Ses terapisinin (vocal sound therapy) öncülerinden Githa Ben-David’in bu kitabı insanın kendi sesiyle iyileşmesi üzerine geliştirdiği yöntemlerinin yer aldığı kapsamlı bir çalışma


“... [P]edagoji alanında bir sanat yapıtı.”

Helle Hewau


Daha fazla bilgi için: https://www.johnhuntpublishing.com/o-books/our-books/ultimate-book-vocal-sound-healing

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page