top of page

Toward a Psychology of Art: Collected Essays // Rudolf Arnheim

2010, University of California Press, 380 sayfa


#sanat #psikoloji #sanatpsikolojisi # rudolfarnheim #sanatkuramklasikler #klasikler


Rudolf Arnheim’ın sanat psikolojisi üzerine klasikleşmiş yazılarından oluşan bu derleme eser diğer tüm zihinsel etkinlikler gibi sanatın da psikolojinin bir konusu olduğunu varsayımına dayanır ve sanatın bilişsel temelini inceleyen en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir.


Daha fazla bilgi için: https://www.ucpress.edu/book/9780520266018/toward-a-psychology-of-artatlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page