top of page

The Very Practical Guide to Early Childhood Education: 47 Strategies to Cope with Any Given Situation
// Héloïse Junier

2021, Dunod, 300 sayfa


#psikoloji #çocukgelişimi 


Çocuk gelişimi üzerine açık ve kesin bir dille, indirgemeci ve basitleştirici olmayan bir tarzda kaleme ele alınmış bir rehber kitap.2018'deki ilk baskısından bu yana büyük ilgi gören bu rehber kitap, beyin gelişimi devam eden, duygusal fırtınaların yoğun yaşandığı 3 yaş ve daha küçük çocukların inşasında önemli rol oyanayan profesyoneller  için gerçek bir hayatta kalma kılavuzu. Yazar, birçok önyargıyı ortadan kaldırmak, bunaltıcı veya soru işaretleri yaratan durumlar karşısında araçlar sunmak için nörobilimden yararlanıyor.


atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page