top of page

The Vegan Evolution: Transforming Diets and Agriculture // Gregory F. Tague

196 sayfa, Taylor and Francis, 2022


#veganevrim #diyet #tarım #biyobilim #çevre #sürdürebilirlik #sağlık


Besin ekolojisi, hayvan etiği, beslenme, diyet, kültürel evrim çalışan ve veganlıkla ilgilenenler için.


Vegan ekonomiyi destekleyen bu kitap, yeme alışkanlıklarımızı et ve süt ürünlerinden uzaklaşacak şekilde neden değiştirmemiz gerektiğini ve nasıl değiştirebileceğimizi sosyokültürel evrim üzerinden açıklıyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003289814/vegan-evolution-gregory-tague?context=ubx&refId=e1036b03-9bdb-4788-9b9d-dd1f8b8c23d3

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page