top of page

The Racist Fantasy: Unconscious Roots of Hatred // Todd McGowan

2022, Bloomsbury, 256 sayfa


Türkçe hakları satıldı.


#felsefe #ırkçılık #psikanaliz


Kapitalist modernitede gelişen ırkçı ruhun altında nasıl bir fantazi yapısı yattığını ortaya çıkarıyor.


Irkçı fantaziyi destekleyen ortak toplumsal yapı, ırksallaştırılmış ötekinin, ırkçının keyfini engelleyen bir figürden ibaret olmasında yatar. Bunu kimse icat etmemiştir ve bunun sürekliliğinden de tek bir kimse sorumlu değildir. Irkçı fantazinin ortaya çıkışı kimsenin suçu olmamasına rağmen, insanların ona karşı çıkmak gibi bir sorumluluğu bulunur.


Irkçı fantazi metayla ilişkiden peyda olan başarısızlık ve hayal kırıklığının bir ifade şekli olarak köklerini kapitalizmde bulur. Bu nedenle de ırkçı fantaziyle mücadele etmek, bu yapıyı ortaya çıkarmayı ve onu devam ettiren kapitalist ilişkileri değiştirmeyi gerektirir. Bu kitabın amacı da budur.


Daha fazla bilgi için: https://www.academic.bloomsburyrights.com/product-page/the-racist-fantasy

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page