top of page

The Late Foucault: Ethical and Political Questions // Marta Faustino and Gianfranco Ferraro (eds)

2022, 296 sayfa, Bloomsbury


DİZİ: Re-inventing Philosophy as a Way of Life


#felsefe #foucault #yaşambiçimiolarakfelsefe #etik


Bu çalışma, Foucault düşüncesinin son döneminin etik ve politik bir faaliyet olarak şimdiyi anlamak ve dönüştürmek için bize ne gibi araçlar verdiğini inceliyor."Bu önemli çalışma Foucault'nun son dönemlerinde ağırlık verdiği antik dönem etik anlayışını ve bunun kendi öznellik, hakikat ve iktidar anlayışına katkılarını anlamamıza olanak sağlıyor."

Christopher Falzon


Daha fazla bilgi için: https://www.bloomsbury.com/us/late-foucault-9781350134355/

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page