top of page

The Internet of Animals: Human-Animals Relationships in the Digital Age // Deborah Lupton

2023, Polity, 160 sayfa


#hayvanlar #dijitalçağ #şeylerininterneti


Deborah Lupton bu kitabında insanlarla hayvanların ilişkisinde dijital teknolojilerin etkisini inceliyor. 


Çevrimiçi dünyada hayvanlarla insanlar arasında kurulan karmaşık ilişki ve duyguları sosyoloji, kültürel coğrafya , eleştirel hayvan çalışmaları ve internet çalışmalarını içine alacak bir çerçevede ele alan bu kitap, dijital aletlerin ve medyanın bir yandan insanlarla hayvanların ilişkisini güçlendirirken, diğer yandan hayvanların, insan eğlencesinin veya bir terapi nesnesi haline gelmesine neden olduğunu da gösteriyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=the-internet-of-animals-human-animals-relationships-in-the-digital-age--9781509552740

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page