top of page

Sociological Theory for Digital Society // Ori Schwarz

2021, Polity Books, 218 sayfa


Türkçe hakları satıldı.


#sosyoloji #dijitalleşme #dijitaltoplum #bizibirleştirenkodlar #yenibirdijitaltoplumteorisi #orischwarz


Ori Schwarz dijital toplumlar için yeni bir sosyoloji kuramı taslağı çiziyor.


Kitabın yanıt aradığı sorulardan bazıları:

Fiziksel etkileşimin olmadığı bir dünyada sembolik etkileşimleri nasıl tanımlamalıyız?

Emek çalışmayla ilişkisini kopardığında ne olur?

Yeni algoritmik iktidar biçimleri ortaya çıktığında iktidarın kavramsallaştırılması nasıl bir değişim geçirir?

Eylemlerimizi ve hayatlarımızı birbirine bağlayan ama eski kolektiflerle ortak hiçbir yanı bulunmayan insanlar arasındaki yeni dijital ortaklıkları nasıl anlamalıyız?


Daha fazla bilgi için: https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=sociological-theory-for-digital-society-the-codes-that-bind-us-together--9781509542963

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page