top of page

Resident Foreigners: A Philosophy of Migration // Donatella Di Cesare

280 sayfa, Bollati, 2017


#felsefe #göçmenlik #göçünfelsefesi #yabancılık #yerleşikyabancılar ##donatelladicesare


Göç temel bir insani haktır. Yeryüzünde hepimiz göçmeniz.


Cesare göç meselesi üzerinden yeni bir misafirperverlik etiği geliştiriyor. Merkeze devletleri ve sınırları değil göç edenleri koyan yazar, göçmenleri öteki değil artık o yerin yerlisi olmuş yabancıları, diğer bir deyişle oranın yabancı sakinleri olarak tanımlıyor.  


Daha fazla bilgi için: https://www.bollatiboringhieri.it/libri/donatella-di-cesare-stranieri-residenti-9788833927350/


İngilizce baskısı için: https://www.wiley.com/en-us/Resident+Foreigners%3A+A+Philosophy+of+Migration-p-9781509533572


atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page