top of page

Remember Me: The digital revolution between memory and oblivion // Davide Sisto

160 sayfa, Bollati, 2020


Türkçe hakları satıldı.


#felsefe #hatırlama #unutma #dijitalbellek #sosyalmedya #dijitaldevrim #davidesisto


Yayıncıları: İngilizce (Polity Press), Fince (niin & näin)

Premio Napoli 2020 Ödülü


Dijital hafıza toptan bir unutuşa mı yol açıyor?


Remember Me dijital dünyada hatırlamak ve unutmak üzerine derinlikli bir felsefi çalışma. Yazar, okuru internet yıllıklarında yolculuğa çıkarıyor, sosyal medyanın geçmişi ve bugünü üzerinden dijital medyanın zaman ve bellekle kişisel ve kolektif ilişkileri nasıl etkilediğini gösteriyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.bollatiboringhieri.it/libri/davide-sisto-ricordati-di-me-9788833933351/


İngilizce baskısı:

https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=remember-me-memory-and-forgetting-in-the-digital-age--9781509545032

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page