top of page

Reinventing Paulo Freire: A Pedagogy of Love // Antonia Darder

236 sayfa, Taylor and Francis, 2017


#eğitim #çokkültürlülük #pedagoji #eğitimfelsefesi #sevgininpedagojisi #paulofreire #antoniadarder #pedagojiklasikler #ezilenlerinpedagojisi 


Freire’nin sevgi pedagojiyisi öğretme ve öğrenme üzerine daha insancıl bir yaklaşımı, hem teoride hem pratikte nasıl geliştirebilir sorusuna yanıt arayan bir çalışma.


Yirminci yüzyılın en etkili eleştirel eğitimcilerinden Paulo Freire ezilen toplulukların karşılaştığı eğitim eşitsizliği ve adaletsiz koşullara karşı mücadele verdi. Bu kitapta Darder, Freire’nin pedagojisi üzerine getirdiği düşünceler ve öğretmenlerin anlatıları üzerinden Freire’nin mirasını yeniden değerlendiriyor, günümüzün neoliberal politikaları, sömürgecilik pratikleri ve eğitim eşitsizliğiyle Freire’nin zamanında ortaya attığı soruları ilişkilendirerek güncel ve eleştirel bir anlayış getirmeye çalışıyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315560779/reinventing-paulo-freire-antonia-darder?context=ubx&refId=5d224807-bcef-49e8-84b0-af0a9982869e

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page