top of page

Posthuman Feminism // Rosi Braidotti

2021, Polity Books, 336 sayfa


Türkçe hakları satıldı.


#felsefe #insansonrası #posthumanizm #feminizm #rosibraidotti


“İnsan sonrası” üçlemesinin bu son kitabı, insan sonrasının feminist kuram ve pratik açısından ne gibi anlamlar taşıdığını ele alıyor.


Anaakım insan sonrası çalışmalarının aksine Braidotti feminist kuramın insan sonrasının öncüllerinden biri olduğunu iddia ediyor ve her zamanki gibi günümüzün koşullarına analitik ve yaratıcı bir cevapla karşılık veriyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=posthuman-feminism--9781509518074

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page