top of page

Play and the Artist’s Creative Process: The Work of Philip Guston and Eduardo Paolozzi // Elly Thomas

230 sayfa, Taylor and Francis, 2019


#sanat #davranışbilimleri #eğitim #öğrenim #oyun #yaratıcılık #yaratım #philipguston #eduardopaolozzi #ellythomas


Çocukluktaki oyunlarla yetişkinlikteki yaratıcılık arasında nasıl bir süreklilik vardır?


Bu kitap, dünyaca ünlü iki sanatçı Philip Guston and Eduardo Paolozzi’nin işleri ve popüler kültürle kurdukları kendilerine has ilişki üzerinden sanatçıların çalışma yöntemleriyle çocukluktaki oyun stratejileri arasındaki alışverişleri ele alıyor.


Daha fazla bilgi için: 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315114583/play-artist-creative-process-elly-thomas?context=ubx&refId=fb1fe5a1-398f-4133-9b15-bb8b7bde2278

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page