top of page

Out of the Ruins: The Emergence of Radical Informal Learning Spaces // Ed. Robert H. Haworth, John M. Elmore

2017, PM Press, 288 sayfa


#eğitim #pedagoji #eğitimfelsefesi #anarşizm #aktivizm #öğrenme #gayriresmiöğrenmealanları


Çoğu durumda eğitim politikaları belirli bir toplumsal, politik ve ekonomik amaca hizmet etmek için yaratılmıştır. Okullar da bir bakıma hiyerarşik, otoriter ve hiper-bireysel toplumsal düzen modellerini yeniden üreten araçlardır. İyi haber şu ki yeni eğitim pratikleri ortaya çıkmaya başladı. Kolektif ve katılımcı faaliyetlere dayalı bu gayriresmi öğrenme alanları eğitimi metalaştırmaya ve özelleştirmeye bir karşı duruş niteliğinde. Bu kitap felsefi, politik ve ekonomik boyutlarıyla bu alternatif öğrenme alanları üzerine.


Daha fazla bilgi için: https://pmpress.org/index.php?l=product_detail&p=911

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page