top of page

Multiculturalism: The Political Theory of Diversity Today // Andrew Shorten

Polity, 2022, 210 sayfa


#çokkültürlülük #çeşitlilik #siyasetkuramı


Farklı kültürel ve etnik grupların bir ülke içinde bir arada yaşaması ve göçmen gruplara asimilasyonun dayatılmaması gerektiği fikri (yani çok kültürlülük) bugün baskı altında.


Çokkültürlülüğün siyaset teorisine bir giriş niteliğindeki bu kitapta Andrew Shorten, önde gelen çokkültürlülük teorilerini, bu fikre yöneltilen eleştirileri ve uyum, entegrasyon ve çeşitlilikle ilgili tartışmaları inceliyor, çokkültürlü siyaset teorisinin nasıl yenilenebileceği sorusuna yanıt arıyor.


Çokkültürlü siyaset teorisine ve onun farklı dallarına güncel bir bakış içeren bu kitap, kültürel, dini, dilsel ve ulusal çeşitlilik politikalarıyla ilgilenenler için vazgeçilmez bir kaynak."Çokkültürlülük kuramlarına kapsamlı ve yetkin bir genel bakış ve bu kuramların göreceli değerleri ve eksiklikleri üzerine eleştirel ve mantıklı bir yorum arıyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey bu kitabı okumak."
Christian Joppke, University of Bern

“Hem bir teori hem de bir politika olarak çokkültürlülüğün doğası, kökenleri ve gelişimi üzerine önemli düşünceler barındıran bir çalışma."
Bhikhu Parekh, House of Lords

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page