top of page

Group Life: An Invitation to Local Sociology // Gary Alan Fine & Tim Hallett

2022, Polity Books, 222 sayfa


#sosyoloji #garyalanfine #timhallett #yerelsosyoloji


Sosyalliği barındıran bir yerel sosyolojiye çağrı


Grupça verilen bir söz benlik ve toplum üzerinde nasıl etkilere sahiptir? Yazarlar bu soruya yanıt arıyorlar. Toplumsal örgütlenmelerde bölgesel düzeydeki yaklaşımların önemini vurguluyorlar. Birlikte hareket etmeye odaklanan yeni bir kimlik, kültür, çatışma ve kontrol modeli öneriyorlar.


Daha fazla bilgi için: https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=group-life-an-invitation-to-local-sociology--9781509554133

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page