top of page

Effort and Grace: On the Spiritual Exercise of Philosophy // Simone Kotva

2020, 248 pages, Bloomsbury


SERIES: Re-inventing Philosophy as a Way of Life


#philosophy #hadot #philosohyasawayoflife #weil #spiritualist


Disiplinerarası bu çalışma Henri Bergson, Alain (Émile Chartier), Simone Weil ve Gilles Deleuze gibi Fransız filozoflarının çalışmalarındaki spiritüel uğraşı inceliyor.


Effort and Grace'de Simone Kotva Fransız spiritüel felsefe geleneğinden hareketle yeni bir teori ortaya atıyor. Spiritüel faaliyetleri antik felsefeyle ilişki içerisinde ele alan yaygın yaklaşımın aksine Kotva son dönem örnekleri üzerinden bu felsefeyi eleştirelliği kuvvetli bir düşünce pratiği olarak konumlandırıyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.bloomsbury.com/us/philosophy-as-a-way-of-life-9781350102132/

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page