top of page

Cultural Histories of Memory // Stefan Berger ve Jeffrey K. Olick

6 cilt, Bloomsbury


#tarih #bellek #kültüreltarih


Belleğe bakışımız nasıl değişti? Siyaset, kültür, felsefe ve bilim kolektif belleğimizi nasıl etkiledi? 2500 yıllık bir dönemi kapsayan 6 ciltlik bu dizi, farklı alanlardan 64 uzmanı bir araya getiriyor.6 Cilt:


1. Antiquity (800 BCE - 500 CE);

2. Middle Ages (500 - 1450);

3. Early Modern Age (1450 - 1700) ;

4. Eighteenth Century (1700 - 1800);

5. Nineteenth Century (1800 - 1900);

6. Long Twentieth Century (1900 ' 2000+).Temalar: Siyaset; Zaman ve Mekân; Medya ve Teknoloji; Bilim ve Eğitim; Felsefe; Din ve Tarih; Üst Kültür-Popüler Kültür; Toplum; Hatırlama ve Unutma.


Daha fazla bilgi için: https://www.academic.bloomsburyrights.com/product-page/a-cultural-history-of-memory

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page