top of page

Cultural Histories of Ideas // Sophia Rosenfeld ve Peter T. Struck

6 cilt, Bloomsbury, her cilt yaklaşık 300 sayfa


#tarih #fikirler #kültüreltarih


Felsefe, din, siyaset ve sanatı içine alan çok geniş bir perspektiften 2800 yıllık Batı fikirler tarihi incelemesi


Fikirlerin doğası zaman içerisinde nasıl evrildi?

Farklı toplumsal ve kültürel koşullardan nasıl etkilendi ve onları nasıl etkiledi? gibi sorulara yanıt vermek üzere farklı alanlardan altmış bir uzman bir araya geldi.


6 CİLT

1. Classical Antiquity (800 BCE - 500 CE);

2. Medieval Age (500 - 1450);

3. Renaissance (1450 - 1650) ;

4. Age of Enlightenment (1650 - 1800);

5. Age of Empire (1800 - 1920);

6. Modern Age (1920 - 2000+).


Temalar:

Bilgi; İnsan Benliği; Etik ve Toplumsal İlişkiler; Siyaset ve Ekonomi; Doğa; Din ve Yüce; Dil, Şiir ve Retorik; Sanat; Tarih


Daha fazla bilgi için: https://www.academic.bloomsburyrights.com/product-page/a-cultural-history-of-ideas

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page