top of page

Critical Thinking Skills: Effective Analysis, Argument and Reflection // Stella Cottrell

Mart 2023, 360 sayfa, 4 baskı, Bloomsbury

4 dile satıldı.


#eğitim # eleştireldüşünce #akademik


Alanında uluslararası üne sahip, kitapları milyonlarca kişiye ulaşmış yazar Stella Corrrell bu kitabı öğrencilere yanlış akıl yürütmeyi görme, argümanlarını güçlendirecek metinleri değerlendirme, yazarken, okurken ve not tutarken eleştirel düşünceyi kullanma, iyi makale ve rapor yazma becerileri geliştirme konusunda destek olabilecek temel bir kaynak.


atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page