top of page

Couples in Conflict: Classic Edition // Ed. Alan Booth, Ann C. Crouter, Mari L. Clements, Tanya Boone-Holladay

376 sayfa, Taylor and Francis, 2017


#davranışbilimleri #psikoloji #psikoterapi #çiftterapisi #biyolojikevrim #klinikpsikoloji #terapi #sosyoloji


Çiftler arasındaki çatışmaları hem toplumsal hem de biyoevrimsel açıdan ele alan, çatışmaların bireyler ve çiftler üzerindeki etkilerini inceleyen, aynı zamanda da çocuklar üzerindeki ne gibi farklı etkileri olduğunu tartışan bir çalışma.


Daha fazla bilgi için: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315648514/couples-conflict-alan-booth-ann-crouter-mari-clements-tanya-boone-holladay?context=ubx&refId=e180d883-8ace-409d-a674-1e7ad28afdad

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page