top of page

Being Posthuman: Ontologies of the Future // Zahi Zalloua

2021, Bloomsbury, 288 sayfa


Türkçe hakları satıldı.


#felsefe #insansonrası #posthuman #zahizalloua #ontoloji


Siborglar, Hayvanlar, Nesneler, Ötekiler


Zalloua posthümanizmin anlamlarını irdeliği kitabında araştırmasını birbirlerinden farklı ancak birbirleriyle ilişkili dört figürle detaylandırıyor: siborglar, hayvanlar, nesneler ve ırksallaştırılmış, dışlanmış ötekiler.


Bu figürlerin insanmerkezci anlatıyı bozduğunu, hatta ancak bu yeni posthümanist söylem ve onun psikanalizle ortaklığı sayesinde öznelliği soruşturmamıza elverişli düşüncel ortamın yaratılabileceğini iddia ediyor.


Daha fazla bilgi için: https://www.bloomsbury.com/uk/being-posthuman-9781350151093/


atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page