top of page

Anarchism and Education: A Philosophical Perspective // Judith Suissa

2010, PM Press, 184 sayfa


#eğitim #eğitimfelsefesi #pedagoji #anarşizm #judithsuissa


Bu kitap anarşist eğitim düşüncesinin felsefi dayanaklarını ele alan bir ilk çalışma. Bakunin, Kropotkin ve Proudhon gibi on dokuzuncu yüzyıl anarşist kuramcılarının çalışmaları kadar Noam Chomsky, Paul Goodman ve Colin Ward gibi geçtiğimiz yüzyılın anarşist düşünürlerinden de beslenen bu çalışma eğitim felsefesi konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor.


Daha fazla bilgi için: https://pmpress.org/index.php?l=product_detail&p=232

atlas_logo_edited.png

Bizi sosyal medyada takip edin.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram

Copyright 2022 [Zoa Web Design] 

atlas

(ﺍﻃﻠﺲ) i. (Ar. aṭles) İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, daima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi: Atlas-ı zer-beft giysem bir siyeh çuldur bana (Zâtî). Sırtında görüp gayrilerin atlas u dîbâ / Gam çekme kim sırtımda benim köhne abâ var (Rûhî-i Bağdâdî’den). Yârin giydiği atlasın hası / Silindi gönlünün kalmadı pası (Karacaoğlan).

bottom of page