top of page

Zalloua'nın kitabı postuhümanizm ve yeni materyalizm tartışmalarına çok önemli bir katkı sunuyor.


Zahi Zalloua'nın Being Posthuman: Ontologies of the Future kitabı yakında Türkçede!İçindekiler


Giriş: Uygunsuz İnsan 1 Bölüm: Siborglar 2 Bölüm: Hayvanlar 3 Bölüm: Nesne Ateşi Fever 4 Bölüm: Siyah Varlık

Sonuç: İnsandışı Posthümanizm
"Zahi Zalloua kitabında tüm bir felsefe tarihini katederek, insanın komşusu olup da orada hiçbir zaman evinde olamayanlarla ilgilenen insandışı posthümanizmin etik mecburiyetini çok iyi bir şekilde gösteriyor."

-Kelly Oliver, Vanderbilt University, Felsefe Bölümü

Comments


bottom of page