top of page

Foucault Konuşmaları 6 | Hakikat Cesareti ve Foucault | Ferda Keskin, Erman Gören

4.04.2024


24 Nisan Çarşamba günü TESAK'ta gerçekleşen sezonun son Foucault Konuşmaları'nda Oğuz Tecimen ile Eda Çaça'nın konukları Ferda Keskin ve Erman Gören.


"Antik Yunan'da şiirsel hakikat ve felsefi hakikat nasıl şekillendi?", "Hakikat politik bir zemine nasıl oturdu?" gibi sorulardan, Foucault'da doğruyu söyleme cesaretine, parrhesia'ya ve hakikat-sonrası çağda retoriğin politik işlevine kadar cesaret erdemiyle hakikat arasında kurulmuş eski ve yeni bağlara birlikte baktık.Etkinliğin kaydına buradan ulaşabilirsiniz.


**


Ferda Keskin

Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde ve Felsefe ve Toplumsal Düşünce yüksek lisans programında öğretim üyesi. Aynı zamanda bu yüksek lisans programının kurucusu. Felsefe lisansını Boğaziçi Üniversitesinden, yüksek lisans ve doktorasını Columbia Üniversitesinden aldı. Bilgi’den önce hem Columbia Üniversitesi’nde Felsefe ve Beşeri Bilimler (Humanities) bölümlerinde hem de Boğaziçi Üniversitesinde felsefe bölümünde dersler verdi. Dersleriyle, söyleşileriyle, çevirileri ve editörlük işleriyle Foucault’nun Türkiye’de tanınmasında öncülük etti. Foucault’nun yine Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan 6 kitaplık seçme yazılarının editörlüğünü üstlendi, bazılarının ortak çevirmenliğini yaptı. Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Öznenin Yorumbilgisi de yine Ferda Keskin’in çevirisiyle yayımlandı. Diğeri çevirileri arasında Jean Baudrillard'ın Tüketim Toplumu, Pierre Dardot, Christian Laval'nın Bitmeyen Kabus'u, Raymond Geuss'in Eleştiri Toplumu sayılabilir.Erman Gören

İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Yüksek lisans (2008) ve doktora (2013) tezlerinde arkaik Yunan şiirinde ve erken Yunan düşüncesinde hakikat sorununa yoğunlaştı, çalışmalarını Klasik ve Hellenistik dönem şiir külliyatı ile Platoncu geleneğin temel metinleri çerçevesinde genişletti. Araştırmalarını Arkaik Yunan şiiri, erken ve klasik Yunan düşüncesi, Yunan filolojisi, Yunan yorum geleneği alanlarında yoğunlaştırmakta ve bu konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Telif ve çeviri kitaplarının yanı sıra, çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2020-2022 yılları arasında “Homeros Okumaları: Ilias” başlıklı açık erişimli bir seminer dizisi düzenlemiştir.


Telif eserleri: Arkaik Yunan’da Adlandırma ve Hakikat (Dergâh, 2015); Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme (Dergâh, 2016).

Çeviri eserleri: Platon, Sokrates’in Savunması (Alfa, 2015); Pindaros, Bütün Zafer Şarkıları (YKY, 2015); Proklos, Adlandırmanın Ontoteolojisi: Platon'un "Kratylos"una Yorum (Dergâh, 2016); Platon, Kratylos: Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler (Dergâh, 2016); Bakkhylides, Bütün Şiirleri ve Fragmanları (YKY, 2017); Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (YKY, 2018); Aristophanes, Ploutos (Servet) (İş Kültür, 2019, E. Yavuz ile); Aristophanes, Kadın Mebuslar (İş Kültür, 2019, E. Yavuz ile); Homerosçu İlahiler (YKY, 2021); Loukianos, Hakiki Hikâyeler (İş Kültür, 2021, E. İnanç ile); Aristophanes, Thesmophoria Kutlayan Kadınlar (İş Kültür, 2022, E. Yavuz ile); Homeros, İlyada/Ilias (Everest, Baskıda).Önceki konuşmaların kayıtlarına Youtube sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Comments


bottom of page